Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na: Çevre Görevlisi Değil Çevre Mühendisiyiz !

 

 

21 Kasım 2013 Tarihinde 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetimi Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik” çevreye ve Çevre Mühendisliği mesleğine indirilmiş bir darbedir. Çevre Mühendisleri olarak, son yıllarda üretilen “Çevre Görevlisi” sıfatına karşı çıkarken, bu yeni yönetmelik ile birlikte Çevre Mühendisliği teknik bilgisine sahip olmayan diğer mühendislik disiplinleri de “Çevre Görevlisi” olabilme hakkını kazanmışlardır. Biz Çevre Mühendisleri ise “Çevre Görevlisi” olabilme hakkını ancak anlamsız bir sınavla elde edebileceğiz. Nasıl ki 15 günlük eğitimle Beyin Cerrahı olunamıyorsa, Çevre Mühendisi de olunamaz. Bu yönetmelik bilime, tekniğe aykırı olduğu kadar mesleğimizi bitirme çabasıdır da. Halızahırda binlerce Çevre Mühendisi istihdam edilmeyi beklerken, diğer iş kollarının, meslektaşlarımızın karşısına rakip olarak çıkmasını anlayamıyoruz. Ayrıca bu yönetmelik, Çevre Danışmanlık Firmaları arasında haksız rekabete yol açmakta, adete küçük firmaları yok etmektedir. Öte yandan teknik bilgiden yoksun personel ile yapılacak çevre denetimleri ve danışmanlık hizmetleri, kalitesizliğe ve çevreye geri dönüşsüz tahribatlara davetiye çıkaracaktır. Bu yönetmelik, Çevre Mühendisliği mesleğini bitimek için mi yoksa yapılması planlanan rant projelerinde, çevre hassasiyetini yok saymak için mi çıkarılmıştır? Biz Çevre Mühendisleri Odası olarak, mesleğimize, meslektaşımıza ve çevreye de sahip çıkmakta kararlıyız. Bu nedenle;

– Mesleğimizi yok saydırmayacağız! Yani Çevre Görevlisi değil, Çevre Mühendisi!

– Hukuksuz sınav kabul edilemez!

– Çevre denetimini teknik bilgiden yoksun personele bırakmayacağız!

Mesleğine sahip çıkan Çevre Mühendisleri‘nin ve yaşanabilir bir çevre hayali kuran herkesin desteğini bekliyoruz. Unutmayalım ki, DOĞAYI ATALARIMIZDAN MİRAS DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK!

ÇMO Basın Müşavirliği (Alıntıdır)

LÜTFEN BİZE DESTEK İÇİN İMZA VERİN >> tık tık